TALK

เราต้องเป็นคนนำเทรนด์..

มนาเทศ อันนวัฒน์
24 ส.ค. 2560
"เราต้องเป็นคนนำเทรนด์ เป็นคนเสนอเทรนด์ให้กับคนทั่วไปมามองแล้วเกิด inspiration"
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาบุคลิกภาพ...เราก็ยังเป็นตัวเอง
คนที่เข้ามาในชีวิตเรา.. มันไม่ออกไปไหน
ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยเวลาในการสร้าง