TALK

เราต้องเป็นคนนำเทรนด์..

มนาเทศ อันนวัฒน์
24 ส.ค. 2560
"เราต้องเป็นคนนำเทรนด์ เป็นคนเสนอเทรนด์ให้กับคนทั่วไปมามองแล้วเกิด inspiration"
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คนที่ควรอายไม่ใช่เหยื่อ แต่เป็นคนทำ
คนจะเริ่มโหยหา...
ผู้ป่วยจิตเวช..มีศักดิ์ศรี..