TALK

เราต้องเป็นคนนำเทรนด์..

มนาเทศ อันนวัฒน์
24 ส.ค. 2560
"เราต้องเป็นคนนำเทรนด์ เป็นคนเสนอเทรนด์ให้กับคนทั่วไปมามองแล้วเกิด inspiration"
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ฉลาด...แต่บุคลิกไม่ดี ก็ลำบาก
การอ่านแต่พาดหัวแล้วเชื่อโดยไม่ไตร่ตรอง
ไร้ค่า..