TALK

เราต้องเป็นคนนำเทรนด์..

มนาเทศ อันนวัฒน์
24 ส.ค. 2560
"เราต้องเป็นคนนำเทรนด์ เป็นคนเสนอเทรนด์ให้กับคนทั่วไปมามองแล้วเกิด inspiration"
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คำชื่นชมไม่มีต้นทุน แต่ให้พลังในการทำงาน
การที่คุณทำงานตามความชอบ..
การทำการตลาด