SOCIAL

1 2 3 .. 10n
ถามจริงๆ ลงพื้นที่ให้เห็นกับตา เมื่อฟุตปาธที่ควรจะมีไว้ให้คนเดิน กลายเป็นทางที่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งวุ่นวายชนคนเดินถนน หัสสยาผู้เป็นพลเมืองดีอดรนทนไม่ไหว ขอถามจริงๆให้รู้กันไปว่าทำไมทางมีตั้งมากมายไม่ไปวิ่ง แต่กลับมาเบียดเบียนคนเดินถนนจนเดือนร้อนบาดเจ็บไปตามๆกัน
ที่ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า บ้านกู้กู จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีเรื่องราวน่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อต่อสู้กับเหล่านายทุนและนักการเมืองระดับชาติที่ได้อ้างเอกสารสิทธิว่าพื้นที่แห่งนี้มีเจ้าของ ชาวบ้านจึงได้มีการรวมตัวร้องเรียนแจ้งการบุกรุกต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ และต่อสู้กันมายาวนาน กว่า 10 ปี 
ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2547 ชายฝั่งทะเลอันดามันได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ แต่ป่าชายเลนอำเภอคลองพนกลับได้รับผลกระทบไม่มากนัก เพราะมีป่าชายเลนคอยซับความแรงของคลื่นเอาไว้
รวมทุกข่าวสารตลอดสัปดาห์ในหนึ่งนาทีกับถามจริงๆ Weekly ทั้งเรื่องการหมด Passion ของดาราหนุ่มชื่อดัง ไปจนถึงเกาเหลาชามโตของดาราสาวชื่อดังกว่า
 
จากความพยายามแรกของชาวบ้านในการป้องกันการเกิดซ้ำของไฟป่าที่ ต. ภูซาง และ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา จนเกิดเป็นกองทุนอนุรักษ์ไฟป่าและธนาคารหมู่บ้าน สิ่งเหล่านี้ได้ช่วยสร้างจิตสำนึกและวินัยในการดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืนให้กับพวกเขา และยังสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนอีกด้วย
ความสวยงามของดอกพญาเสือโคร่งที่บานสะพรั่งทุกช่วงหน้าหนาวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นอกจากจะเกิดจากการพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมและไร่ฝิ่นที่รกร้างเมื่อกว่า 20 ปีก่อนแล้ว ยังทำให้สถานที่บริเวณนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและประเทศ และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน
ปฐมบทแห่งการฟื้นฟูผืนป่าควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อชาวบ้านร่วมใจกันพลิกฟื้นแปลงยูคาลิปตัสเสื่อมโทรมกลับสู่ผืนป่าดั้งเดิม เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและผลิตผลจากธรรมชาติ ควบคู่กับการจัดสรรกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกข่าว อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของจังหวัดมหาสารคาม และยังเป็นป่าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ทั้งด้านอาหาร อากาศ เรียกได้ว่าทุกคนต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยป่า เพื่อดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ จนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ทาง ปตท. ได้อาสาเข้าร่วมฟื้นฟูป่าผืนนี้ จนทำให้ป่าผืนนี้กลายเป็น "คลังอาหาร 24 ชม."
อีกหนึ่งตัวอย่างนิยามความสำเร็จ “คนอยู่ได้...ป่าอยู่รอด” เมื่อชาวบ้าน ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า ส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีรายได้มั่นคงตลอดทั้งปี นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม พร้อมต่อยอดผืนป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำพองให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปชั่วลูกหลาน
แปลงปลูกป่า FPT 49 ได้พลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมกว่า 26,675 ไร่ ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน และการสนับสนุนของปตท. ที่มีศูนย์รวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือ ประดู่ป่าต้นที่ 100 ล้าน ซึ่งเป็นต้นประดู่ที่รัชกาลที่ 10 ทรงปลูกเมื่อครั้งที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จากผืนป่าที่เคยรกร้าง และภูเขาหัวโล้น ทำประโยชน์ไม่ได้เมื่อครั้งอดีต ที่ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่พลิกฟื้นกลับมากลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นับหมื่นไร่ได้ด้วยสองมือของชาวบ้าน และการสนับสนุนของ ปตท. กระทั่งได้รับรางวัล “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต ชั้นที่ 3” ซึ่งนับเป็นธงชั้นสูงสุดของการดูแลรักษาป่าขนาดใหญ่ ที่ ปตท.ได้รับ
 
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพลิกฟื้นป่าชายเลนจากพื้นที่นากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย
1 2 3 .. 10n