OPINION
1 2 3 .. 51n
การเสียเวลาไปกับเรื่องไม่จำเป็น ทำให้เราละเลยในสิ่งที่ควรจะทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราอย่างแท้จริง
Overexcitability หรือ OE จะตื่นเต้นอยู่เรื่อยกับการอยากรู้อยากเห็น การคิดฝันไปไกล
ด้วยความพากเพียร ทำให้เขาได้รับบท ทีเรียน แลนนิสเตอร์ ในซีรีส์ Game of Thrones หลังจากนั้นชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป
 
Synchronization เป็นเรื่องของธรรมชาติที่สิ่งที่อยู่ใกล้กันจะพยายามทำตัวเหมือนๆกัน โดยมิได้นัดหมาย
เมื่อเราเติบโตขึ้น เราจะมองเห็นแง่มุมต่างๆที่เปลี่ยนไป ด้วยสิ่งที่เรียกมันว่า “ความเข้าใจ”
การเลือกระหว่าง “ไม่รู้เสียจะดีกว่า” หรือ “รู้ไว้ซะ จะได้ชัดเจน” กับ toxic knowledge จึงขึ้นอยู่เฉพาะคน 
 
ความตายของตัวละครใน Games of Throne สะเทือนอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมและคนอ่านเป็นอย่างมาก
“ความโชคดี” มีอยู่จริง หรือเป็นเพราะความคิดและการกระทำของตัวเอง 
การจัดระเบียบบ้าน คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ ให้เจ้าของบ้านมีเป้าหมาย ได้เห็นศักยภาพในตัวเอง

 
phase transition เป็นตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือความเสื่อมถอยขององค์กร
คำบางคำที่แสนจะธรรมดา แต่มันจะพิเศษมากๆถ้ามาจากคนที่เรายกให้เป็นคนพิเศษ
หากใครเคยฝันร้าย อย่าเพิ่งกังวลไปเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่มีคนเคยฝันร้ายมากถึง 90%
1 2 3 .. 51n