OPINION
1 2 3 .. 60n
“เรือนจรุง” ผ่านการพูดคุยกับเจ้าของที่ลูกค้าพากันเรียกว่า “ลุงเหมียว” เขามีชื่อจริงว่า “จรัส  ภาคอัด”
เราทุกคนควรจะยอมรับในความต่างของกันและกัน
Covid-19 ทำให้เราได้ยินเรื่อง exponential curve นั่นคือธรรมชาติของการระบาด
ปรับตัวไปตามสถานการณ์นี้ให้ได้ ชีวิตอาจอยู่ยากขึ้น ก็ต้องทำให้ได้ เพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตนี่นะ
เป่ายิงฉุบ หรือ Rock Paper Scissors เป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่แฝงอยู่ในสรรพสิ่ง ตั้งแต่การเจรจาต่อรอง สงคราม การเมือง ไปจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไง ก็ต้องทำให้ดีที่สุด ไม่ว่าสถานการณ์จะบีบบังคับเราให้ไปในทางไหน ก็จงทำให้ดีที่สุด
“ความอยากรู้อยากเห็น” หรือ “curiosity” ถือเป็นที่มาของความสุข เมื่อได้คำตอบแล้ว ก็อยู่ในภาวะที่มีความสุขต่อกับความสำเร็จเล็กๆ
“ไม่มี” ตัวตนในสายตาคนอื่น ไม่ไร้ค่าเท่าในสายตาตัวเอง
คนที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อ Covid-19 อาจพบว่า ตัวเองเสมือน เป็น “zombie” ในสายตาของคนอื่น 
ควรชัดเจนในทุกๆ ความสัมพันธ์ที่เกิดกับเรา
ในชีวิตประจำวัน เราพบกับ survivorship bias แบบไม่รู้ตัวอยู่เสมอเพราะไม่รู้ว่านั่นคือการ bias เช่น life coach
ถ้าไม่เริ่มทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้ บางทีพรุ่งนี้อาจจะช้าเกินไป
1 2 3 .. 60n