OPINION
1 2 3 .. 59n
การมองเราให้เท่าคนอื่น จะทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้น มีคำตอบให้ตัวเองได้ง่ายขึ้น
skill ความสามารถในการมองความเชื่อมโยงเรื่องที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันว่าเกี่ยวกันได้ เรียกว่า “cross connection”
เคยได้ลองคิดทบทวนดูไหม ว่าเรากำลังเก็บอะไรอยู่หรือหลงลืมที่จะเก็บอะไรไปแล้วบ้าง
living apart together LAT คือ เป็นแฟนกัน แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่นับคนที่พึ่งเริ่มคบกัน หรือคนที่เป็นแฟนกันแล้ว แต่จำเป็นต้องแยกกันอยู่
ใช่ว่าการ หายไป จะทำให้ทุกอย่าง เลือนหาย ได้เอง
การตีความว่า possible คือ probable หรือ พอสิ่งใดที่ “เป็นไปได้” ก็คิดว่า “เป็นจริง” ไปเลยในทันที เป็นที่มาของปัญหามากมายในสังคม
ต่อให้เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันต่อๆไป เราก็ต้องให้การอยู่ของวันนี้มัน “นานที่สุด”  และ “ดีที่สุด” เท่าที่จะทำได้


 
เมื่อเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับชีวิต คำถามที่ผุดขึ้นมาในใจของหลายคนคือ “ทำไมทำต้องเป็นเรา?” หรือ “Why me?” 
 
อย่าลืมว่าคุณคือเจ้าของตัวเอง คนอื่นคือคนที่เข้ามาเติมเต็มเท่านั้น
ไม่ต้องไปชนะใจใคร ชนะใจตัวเองดีที่สุดแล้ว

Positive toxicity เกิดขึ้นเมื่อ เราพยายามบังคับตนเองหรือคนอื่นให้มองโลกในแง่ดี ต้องคิดบวกเท่านั้น 

 

ถ้ายังมีฝัน ทำให้เป็นจริงก่อนที่จะสายเกินไป
1 2 3 .. 59n