OPINION
1 2 3 .. 56n
การที่จะก้าวผ่านเรื่องเหล่านั้นไปได้ด้วยดี ด้วยความสุข อยู่ที่ว่าเราจะรับมือแต่ละเรื่องที่ผ่านเข้ามาในแบบไหน
Endowment Effect เมื่อสูญเสียมันไป จึงเจ็บปวดใจเป็นพิเศษ
ความเจ็บปวด ตั้งอยู่เสมอ และไม่มีวันดับไป 
ถ้าคุณเข้มแข็ง นั่นคือคุณเก่งมาก แต่ถ้าคุณอ่อนแอก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำอะไรไม่ได้เลย
Transformative tourism จึงเป็นคำตอบของคนที่มองหาความเข้าใจชีวิต และ challenge ตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ลองทำตัวเป็นเด็ก หรือคิดแบบเด็กดูบ้าง
7 เคล็ดลับดีๆ จากหนังสือ “จงทิ้งสิ่งที่ดี เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด” ที่ทำให้คุณกล้าปฏิเสธคนอื่นได้อย่างนุ่มนวล 
 

คนเป็นแฟนแบบ LDR มีความพอใจกันและกัน ไม่แตกต่างคนเป็นแฟนแบบอยู่ใกล้กัน

คำพูดเป็นพลังได้ทั้งด้านดีและลบ ก่อนจะพูดอะไร คิดให้ดีก่อน
ปัญหาในลักษณะ แทรกแซง-บังคับ-จับเปลี่ยน แบบ “ขวานผ่าซาก” 

 
"คนที่คุณอาจจะรู้สึก” ในโลกของความเป็นจริง อาจมีอยู่แค่ไม่กี่คน หรืออาจจะมีแค่คนเดียวก็ได้
หากคุณเข้าใจถึงหน้าที่ของออนไลน์และออฟไลน์อย่างแท้จริง แพลตฟอร์มออนไลน์จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างมหาศาล

 
1 2 3 .. 56n