TALK

QUOTE

1 2 3 .. 6n
เราไม่ได้แข็งแกร่ง แต่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องปกติ
คนที่ควรอายไม่ใช่เหยื่อ แต่เป็นคนทำ
การข่มขืน..
เราต้องเป็นคนนำเทรนด์..
ถ้าจะ Cover ให้ได้ผล..
การเป็นศิลปินมีค่าย..
คนไทยชอบคิดว่าภาพถ่ายคือ..
เราถ่ายรูปเพื่อเล่าเรื่องอะไรบางอย่าง..
การที่คุณทำงานตามความชอบ..
เราต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อน
สันดานคนเราเปลี่ยนได้
คนที่เข้ามาในชีวิตเรา.. มันไม่ออกไปไหน
1 2 3 .. 6n