TALK

เราต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อน

โค้ชจิ๊บ – อติกานต์ หนุนภักดี
25 ก.ค. 2560
“เรามีความรักเพราะเราหวังว่าคนนั้นจะให้ความสุขกับเรา
แต่จริงๆมันไม่ใช่  เราต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อน”
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาบุคลิกภาพ...เราก็ยังเป็นตัวเอง
64 ปีนันยาง
ไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหน ต้องเข้มแข็ง