TALK

สันดานคนเราเปลี่ยนได้

โค้ชจิ๊บ – อติกานต์ หนุนภักดี
25 ก.ค. 2560
“สันดานคนเราเปลี่ยนได้
ถ้าเป้าหมายมันมีค่ามากพอ”
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่
ปัญหาของการไปไม่ถึงความสำเร็จ คือ?
คิดแบบวิทยาศาสตร์