TALK

คนไทยชอบคิดว่าภาพถ่ายคือ..

เอกรัตน์ ปัญญะธารา
3 ส.ค. 2560
คนไทยชอบคิดว่า ภาพถ่ายคือส่วนประกอบของงานเขียน
ทั้งที่จริงๆมันเล่าเรื่องในตัวเองได้ดีกว่าด้วยซ้ำไป
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คนที่เข้ามาในชีวิตเรา.. มันไม่ออกไปไหน
ไร้ค่า..
โรคนี้ไม่ใช่โรคร้าย