TALK

คนที่เข้ามาในชีวิตเรา.. มันไม่ออกไปไหน

โค้ชจิ๊บ – อติกานต์ หนุนภักดี
25 ก.ค. 2560
“ใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราแล้ว มันไม่ออกไปไหน
เขาจะอยู่ในนี้เสมอ เพราะเราแค่เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์”
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เราเคยเชื่อว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์พิเศษสุด แต่เปล่าเลย..
ก้อนดิน
ปัญหาของการไปไม่ถึงความสำเร็จ คือ?