TALK

เจาะใจ The Lounge : "พอเพียง" แรงบันดาลใจของ บ้าน ๑๐๐๐ ไม้ cafe’ and farm

พชรพล ทรงศร
28 มิ.ย. 2561
Cafe’ ที่เปิดขึ้นด้วยแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ กับลุงโก้เจ้าของร้านอดีตครู สู่ชีวิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครูโอ๋-ภาวิณี เจือติระรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบบ Visual Thinking ที่จะมาสอนวิธีการ “คิดเป็นภาพ” ให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น
เพราะ "ที่มีที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีเรา" The Lounge จึงมา พูดคุยกับครูทอมและก้อง- จักรพันธ์ สองพิธีกรรายการทอมก้องร้องทุกข์ ทาง LINE TODAY ด้วยแนวคิดที่ว่า เราทุกคนสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาในสังคมเบื้องต้นได้ โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานไหนมาช่วย