PICTURE

พิธีกรคู่ในตำนาน ของรายการ "เจาะใจใส่จอ"

17 เม.ย. 2560
ประเดิมคอลัมน์ Memory กันด้วยการรื้อฟื้นความทรงจำของพิธีกรคู่ในตำนาน ของรายการ "เจาะใจใส่จอ" รุ่นบุกเบิก คุณดำรง พุฒตาล และ สัญญา คุณากร สู่การเดินทางอันยาวนานกว่า 26 ปี ของรายการ Talk show ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยอย่าง "เจาะใจ" ในปัจจุบัน