PICTURE

MEMORY

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เจ้าเหมียวกว่า 5 แสนตัว ถูกส่งไปร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าทหาร ทั้งในค่าย ในฐานทัพ ทั้งบนเรือ บนเครื่องบิน โดยแมวเหล่านี้มีความจำเป็นกับกองทัพมากสำหรับการเดินทางในระยะยาว ทั้งเลี้ยงไว้คอยกำจัดหนูที่จะบุกรุกมาทำลายเสบียง แมวยังถูกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นมาสคอต หรือตัวนำโชคในกับการรบอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยทำให้เหล่าทหารทั้งหลายผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย