PICTURE

ททบ.5 ยุครุ่งเรือง

12 มิ.ย. 2560
"ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำละครในอดีต ยุครุ่งเรืองของ ททบ.5
ส่วนใหญ่เป็นการสร้างฉากและถ่ายทำกันในห้องส่ง"