OPINION

ในชีวิตของเรา…จะมีปีใหม่ได้สักกี่ครั้ง

(จันทร์กรกฎ)
28 ธ.ค. 2561
บางคนได้อยู่ฉลองปีใหม่  ปีแล้วปีเล่า
บางคนอาจอยู่ได้แค่ปีเก่า เป็นวันสุดท้าย
บางคน ตั้งใจจะทำอะไรมากมาย
บางคน ก็ปล่อยให้มันสลายไปกับวันเวลา

บางคน เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น
บางคน ได้แต่วาดฝันถึงวันข้างหน้า
บางคน อยากพาตัวเองไกลจากที่เคยมา
บางคน ยังอยู่ที่เป็นมาไม่จากไป

บางคน ใช้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้น
บางคน ลืมว่าต้องไปจบลงที่ตรงไหน
บางคน ก็อยู่กับคำว่าไม่เห็นเป็นไร
บางคน ปล่อยให้ผ่านไปเหมือนทุกวัน

ถ้าวันนี้ เรายังมีปีใหม่
ขอให้เป็นวันที่ได้คิด ได้ทำ ได้เป็นอะไรมากกว่านั้น
อย่าปล่อยให้มันเป็นแค่วันหนึ่งวัน 
เพราะจะมีปีใหม่ได้สักกี่ครั้งกัน…ในชีวิตของเรา
About the Author
ครีเอทีฟรายการทีวี / script copy writer / web content  / และนักฟังเพลง
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักจิตวิทยาบอกว่า เราไม่สามารถควบคุม obsessive passion ได้ เพราะเป็น passion ที่ไปขึ้นอยู่กับคนอื่น ...นั่นทำให้ obsessive passion เป็นเรื่องอันตราย เพราะเราเอาความสุข และความหมายในชีวิต ไปมอบให้คนอื่น approve แทนที่จะเป็นตัวเราเอง 
 
การ์ตูนล้อเลียน By น้าชู