OPINION

JOHJAI HERO EP.13 กระทิงแดง ไม่หยุดส่งต่อพลังชัยชนะ สู้ COVID-19

Johjai Admin
9 มิ.ย. 2563
พบกับคุณนฑาห์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจ TCP  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ กระทิงแดง สปอนเซอร์ ได้นำตู้ตรวจ COVID-19 และหน้ากากอนามัยกว่า 1 แสนชิ้นไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลและประชาชนทั่วประเทศ

จากปณิธานของคุณเฉลียว อยู่วิทยา ผู้ก่อตั้งบริษัท ที่มุ่งที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ส่งต่อมาถึงทายาทอย่างคุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ที่ถ่ายทอดสู่พนักงานทุกคนให้มี DNA ที่มุ่งส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมเสมอมา ซึ่ง TCP เองยังไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานในช่วงที่บริษัทต้องเจอกับวิกฤติการณ์การระบาดของ COVID-19 เนื่องจาก TCP เองมองว่าพนักงานทุกคนนั้นมีส่วนช่วยทำให้บริษัทยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บางอย่างไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่ คนเรากลับถือว่าสิ่งนั้นมีค่ามากกว่า ถึงแม้ว่าของที่ว่านั้น จริงๆแล้วอาจไม่ได้มีความหมายมากมาย

หลายครั้งเราอาจสะดุดใจกับปรากฏการณ์ไม่ธรรมดาที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ ทั้งๆมันเป็นความบังเอิญที่ต้องมีเกิดขึ้นบ้าง ท่ามกลางเหตุการณ์จำนวนมากมายในแต่ละวัน และเราไปถือเอาความบังเอิญนั้น เป็นตัวแทนของเหตุการณ์แบบนั้นทั้งหมด