OPINION

เพื่อนคือมิตรภาพที่สวยงาม

ณิชากร นาคศรีคร้าม
6 ก.พ. 2562
เพื่อน มีความสำคัญมากในชีวิตของเรา เราต้องพบเจอกับผู้คนมากมาย

จากหลากหลายสถานที่ สังคมภายนอก ที่เราได้พบเจอ

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป็นเพื่อนที่ดี คือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ไขปัญหาทั้งหมดด้วยกัน

พร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษา รับฟังเหตุผลต่างๆ

ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เรียนรู้กันและกัน

เราอาจพบเจอเพื่อน ที่ร้ายหรือดีกับเรา ชอบและไม่ชอบต่างกัน

เพื่อน เป็นมิตรภาพที่ดี และความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

จะมีเพื่อนสักกี่คนที่เราสามารถไว้ใจและเชื่อใจกัน

ไม่ทำให้เรารู้สึกผิดหวังเสียใจกับมิตรภาพที่ดี ของคำว่าเพื่อน

แต่ในระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันนั้นก็ต้องพบเจอปัญหา เป็นเรื่องธรรมดา

เพื่อนจะสอนให้เราได้เรียนรู้ เป็นบทเรียนของกันและกัน

ค่อยๆ ปรับเขาหากัน เข้าใจซึ่งกันและกัน เบาหนักให้อภัยกัน

เพราะเพื่อนคือสิ่งที่สวยงามที่ทุกคนต้องการให้ชีวิต

ความเชื่อใจไว้ใจ ที่มอบให้กันและกัน โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน

คือสิ่งที่ทุกคนต้องการในการเป็นเพื่อน มิตรภาพที่ดี

แต่กับเพื่อนบางคน ก็อาจไม่ได้ให้ใจกลับมา

เห็นแค่การกระทำ แต่ไม่ได้ให้ความจริงใจกลับมาเลย

หวังผลประโยชน์ โดยที่ไม่เห็นใจกันและกัน ทำร้ายความรู้สึกกัน

ทำให้ความเป็นมิตรภาพที่สร้างมาด้วยกัน ต้องเสียไป

เพื่อนบางคนก็เป็น บทเรียนที่สอนให้เราได้เรียนรู้ ในมุมต่างๆ ของคนที่ผ่านเข้ามา

ทำให้เราสามารถที่จะเลือกคบเพื่อน หาคนที่ดีๆ สร้างมิตรภาพที่ดี

เพื่อน และความจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนต้องการ

เราต้องมองคนหลายๆ ด้าน อย่ามองเพียงแค่ด้านเดียว

เพราะความแตกต่างของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีทั้งดีและไม่ดี

แต่เพื่อนคนใดคนหนึ่งมอบสิ่งดีๆ ความจริงใจให้ใครคนใดคนหนึ่ง

ถ้าความจริงใจที่มอบให้เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่มอบให้

เราก็คงมีความทรงจำกันดีๆ มิตรภาพที่ดี หยุดไว้แค่ตรงนั้น

แต่ความทรงจำดีๆ ความรู้สึกดีๆ ที่เพื่อนเคยมีให้ต่อกัน

เราก็เก็บรักษาไว้สิ่งนี้ไว้ ให้เป็นสิ่งที่สวยงามของเรา

แต่ถ้าวันหนึ่งพบเจอเรื่องที่ทำให้เราเสียความรู้สึกมันคงจำได้ไปตลอด

และสิ่งที่มีคุณค่าที่เราต้องการคือ เพื่อน ความจริงใจ เชื่อใจ ความไว้ใจ และการช่วยเหลือกัน

เพื่อน อาจจะหาได้ทั่วไป แต่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันและกัน

เพื่อให้เราได้พบเจอ เพื่อน และมิตรภาพ ที่จริงใจไม่หวังผลตอบแทน

พร้อมจะมอบสิ่งดีๆ ให้เรา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยที่เขาไม่มีความคาดหวังอะไร

มอบความจริงใจ ความเชื่อใจ มีความรู้สึกดีให้กันเสมอ

เพื่อน มิตรภาพ ความเชื่อใจ ความจริงใจ เป็นสิ่งที่หาได้ยาก แต่การที่เราจะรักษามันไว้ให้อยู่กับเราได้นานมันยากกว่า ควรรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีๆ
About the Author
เป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ อยู่ที่ไหนขอแค่อาหารอร่อย
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หมาจรจัด เป็นสิ่งมีชีวิตที่คนเคยรัก แต่ปัจจุบันน้องหมาเหล่านั้นก็ต้องพบกับสิ่งที่เลวร้าย โดยการที่ถูกทอดทิ้งให้มาใช้ชีวิตเอง
“น้ำทุกหยดมีค่า” เป็นประโยคที่อยากฝากถึงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2561 มากที่สุด