OPINION

มีปัญหา...มาถามรูป

น้าชู
12 ม.ค. 2561
การ์ตูนล้อเลียน by น้าชู
About the Author
นามปากกา “น้าชู” สมัยก่อนตอนเขียนการ์ตูนอยู่หนังสือพิมพ์รายวัน มีนามปากกาเดิมว่า “ชูบ้านเมือง” เกิดที่บ้านนอกแต่มาโตในเมือง ตอนนี้เป็นฟันเฟืองขององค์กรในรูปแบบบริษัท  เปลี่ยนโหมดมาหลายอาชีพเพราะอยากลองอะไรใหม่ๆ มองโลกให้กว้างไว้ คิดบวกได้สบายเลย
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
"ชื่อ" ที่ทำให้เรารู้ถึงความหมายของเพลงได้โดยอาจไม่ต้องฟังทั้งเพลง หรือ “ชื่อ” ที่แค่ได้ยินได้ฟังครั้งแรกก็แทบจะบอกได้ว่านี่คือเพลงของเรา
การ์ตูนล้อเลียน by น้าชู