ON LOOKER

กระทั่งถนน ก็ยังพิมพ์ได้ ด้วยเครื่องพิมพ์ถนนอัตโนมัติ 

25 พ.ย. 2560
ตามปกติแล้ว กว่าเราจะสร้างถนนที่ทำจากอิฐ หรือทางเดินเท้าได้ ต้องใช้เวลาและกำลังคนมากมาย แต่เจ้าเครื่องนี้ จะลดเวลาเหล่านั้นลง

เครื่องจักรนี้มีชื่อว่า RPS6 หรือเครื่องวางอิฐอัตโนมัติ ที่จะทำการเรียงอิฐลงบนพื้นที่ต่างๆ โดยไม่ต้องใช้กำลังคนค่อยๆ วางที่ละชิ้น แค่เพียงบรรจุอิฐลงไปที่ปริเวณ Loader ของเครื่องนี้ จากนั้น มันก็จะทำการสร้างถนนให้ดังภาพ ราวกับเป็นเครื่องพิมพ์ถนนอัตโนมัติเลยทีเดียวเครื่องนี้สามารถสร้างถนนหน้ากว้างตั้งแต่ 3-20 ฟุต หรือราว 0.9-18 เมตร ความสามารถต่อวันมากถึง 500 ตารางเมตร และหลังจากวางอิฐเรียบร้อยแล้ว ตัว Roller ขนาดใหญ่ จะทำหน้าที่กดทับอิฐเหล่านั้นให้แน่น และเข้าที่เข้าทางยิ่งขึ้น
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
5 วิธีเพิ่มความมั่นใจ และเพิ่มแรงต้านทานต่อสิ่งกดดันรอบตัวให้ได้มากขึ้น
จิตเป็นนาย-กายเป็นบ่าว จิตแข็งแกร่งจะทำอะไรก็สำเร็จ นี่คือ 10 วิธีฝึกจิตที่นักจิตบำบัดแนะนำ