TALK

The Lounge : OneShin Cup ครั้งเเรกของการเเข่งขัน MMA ของไทยมาตราฐานโลก

จิติณัฐ อัษฎามงคล, ชนนภัทร วิรัชชัย และ ริกะ อิชิเก
7 ก.ย. 2560
พูดคุยกับ คุณปลาย-จิติณัฐ อัษฎามงคล คูรตอง-ชนนภัทร วิรัชชัย และ ริกะ อิชิเกะ 3 บุคคลเบื้องหลัง ที่ทำให้เกิดงาน OneShin Cup Presented By TrueID ขึ้น ซึ่งเป็นครั้งแรกของการแข่งขัน MMA ระดับสมัครเล่นที่จะใช้กติกาและมาตรฐานในรูปแบบเดียวกับ IMMAF เพื่อเป็นการนำร่องไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขัน MMA ในระบบสากลให้เกิดขึ้นในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 9 กันยายนนี้ เวลา 17:00 น.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พูดคุยกับ ‘นักรบ มูลมานัส ’ ผู้ทำลายกฎวัฒนธรรมแช่แข็งเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึง ‘ความเป็นไทย’ ได้ง่ายขึ้น
ทดลองสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยี 5G เป็นครั้งแรกในเมืองไทยด้วยตัวคุณเอง กับเทคโนโลยีจาก AIS ที่จะพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจทุกวงการ ยกระดับทั้งเรื่องความเร็วการใช้ดาต้า ขยายขีดความสามารถการเชื่อมต่อ และความเร็วในการตอบสนอง