TALK

The Lounge นันยาง แบรนด์รองเท้าสุดเก๋า ในมือของทายาทรุ่นที่ 3

จักรพล จันทวิมล
15 ก.ค. 2560
พูดคุยกับทายาทรุ่นที่3 ที่เข้ามารับช่วงต่อของรองเท้านันยาง รองเท้าในตำนานที่อยู่คู่นักเรียนไทยมายาวนานถึง 64 ปี อะไรทำให้นันยางยังคงอยู่มาได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความนิยมของผู้บริโภคที่หลากหลาย และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมถึงเป้าหมายทางการตลาดที่ทายาทรุ่นใหม่ของนันยางวางไว้จะเป็นอย่างไร เปิดตำนานบทใหม่ไปพร้อมๆกัน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พูดคุยกับ ‘นักรบ มูลมานัส ’ ผู้ทำลายกฎวัฒนธรรมแช่แข็งเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึง ‘ความเป็นไทย’ ได้ง่ายขึ้น
จากการค้นหาพิธีกรเจาะใจ New Generation ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
ด้วยจำนวนของผู้สมัครนับพัน ในที่สุดเราก็ได้ แพรว-หัสสยา อิสริยะเสรีกุล