TALK

เจาะใจ The Lounge : Big Dog Cafe แหล่งคลายเครียดบำบัดโรคซึมเศร้าของคนกรุง

Big Dog Cafe
30 พ.ค. 2561
ปัจจุบันคนเรามีความเครียดและป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น โดยเฉพาะคนกรุงเทพที่ต้องพบเจอปัญหาต่างๆ จากการใช้ชีวิตประจำวันมากมาย เราจึงอยากจะนำเสนอสถานที่เพื่อบำบัดความเครียด และโรคซึมเศร้าให้กับคนกรุงเทพ “Big Dog Cafe” แหล่งคลายเครียดบำบัดโรคซึมเศร้าของคนกรุง น้องหมาจะช่วยคลายเครียดและบำบัดโรคซึมเศร้าได้อย่างไรต้องไปติดตาม
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พูดคุยกับทายาทรุ่นที่3 ที่เข้ามารับช่วงต่อของรองเท้านันยาง รองเท้าในตำนานที่อยู่คู่นักเรียนไทยมายาวนานถึง 64 ปี
พูดคุยกับ ส้ม มารี เออเจนี เลอเลย์ ในเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านของความนิยมในตัวศิลปิน และช่องทางการตลาดที่เปลี่ยนไป ที่ทำให้เธอค้นพบฝันที่ที่เป็นของเธอในที่สุด