TALK

เจาะใจ The Lounge : ข้ามเวลามาอนาคต คุยกับสองคนไทยในสิงคโปร์

เอกพงศ์ อุดมลาภธรรม / อัชฌา สุวัฒนธรรม
10 เม.ย. 2561
พูดคุยกับสองสามีภรรยาที่ทำงานเเละใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ถึงเรื่องการเมือง สังคม วัฒนธรรม เเละอะไรที่ทำให้สิงคโปร์เป็นเืองเเห่งอนาคต เมื่อเทียบกับประเทศไทย
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพราะ "ที่มีที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีเรา" The Lounge จึงมา พูดคุยกับครูทอมและก้อง- จักรพันธ์ สองพิธีกรรายการทอมก้องร้องทุกข์ ทาง LINE TODAY ด้วยแนวคิดที่ว่า เราทุกคนสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาในสังคมเบื้องต้นได้ โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานไหนมาช่วย
พูดคุยกับสองหัวหน้าผู้ติดเชื้อแห่ง Zombie Books เมื่อเราหยิบหนังสือมาแกล้มเหล้า!