TALK

คุยกับหมอโบว์ - ยอมรับแผลในใจเพื่อสร้างกลไกฟื้นฟูตัวเอง

พญ.วินิทรา แก้วพิลา (หมอโบว์)
23 ก.ค. 2562
เราทุกคนล้วนแล้วแต่เคย ‘เจ็บปวด’...มองลึกให้ถึง ‘แผลในใจ’ แล้วสร้างกลไกฟื้นฟูจากการ ‘รักตัวเอง’ วิเคราะห์จิตวิทยามนุษย์กับพญ.วินิทรา แก้วพิลา (หมอโบว์) จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สัมภาษณ์ / เรียบเรียง
วิรดา คูหาวันต์ / วาริชไวรัลย์ ศรีไสย
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพราะ "ที่มีที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีเรา" The Lounge จึงมา พูดคุยกับครูทอมและก้อง- จักรพันธ์ สองพิธีกรรายการทอมก้องร้องทุกข์ ทาง LINE TODAY ด้วยแนวคิดที่ว่า เราทุกคนสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาในสังคมเบื้องต้นได้ โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานไหนมาช่วย
“Big Dog Cafe” แหล่งคลายเครียดบำบัดโรคซึมเศร้าของคนกรุง น้องหมาจะช่วยคลายเครียดและบำบัดโรคซึมเศร้าได้อย่างไรต้องไปติดตาม