TALK

คุยกับหมอหนิ่ง แม่พระของมาเรียมกับเรื่องเล่าจากสัตวแพทย์สัตว์น้ำ

หมอหนิ่ง
7 ต.ค. 2562
เปิดประเด็นการเป็นสัตวแพทย์-สัตว์น้ำ กับ 'หมอหนิ่ง' แม่พระของมาเรียม...บนเส้นทางที่ท้าทาย ความลึกลับของท้องทะเลและสภาพอากาศที่ยากจะคาดเดา ตลอดจนกลไกการฟื้นฟูอนุบาลสัตว์น้ำจนไปถึงประเด็นการขับเคลื่อนสังคม เพื่อต่อยอดลมหายใจในกับระบบนิเวศใต้ท้องทะเล
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เราจะไม่เชื่อในอะไรที่มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  อย่างเช่นการใช้ออนไลน์ช่วย สมมุติจู่ๆคนมาเต็ม แต่ถ้าหน้าร้านเอาไม่อยู่ล่ะ?  ผลเสียมันจะมากกว่าผลดี  มันเคยเกิดแบบนี้เยอะมาก ซึ่งเราไม่เชียร์ที่จะไปในเวย์นั้น
ในปี 2561 กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง