TALK

เจาะใจ The Lounge : ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โฉมใหม่ ประหยัดไฟกว่าเดิม

ศานิต นิยมาคม
29 พ.ย. 2561
ในปี 2561 กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ผลิต / นำเข้า เเละผู้เเทนจำหน่าย ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์เเละผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ให้สูงกว่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เดิม ด้วยการเเบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพใหม่ (Ranking)

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่นี้ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลาก เพื่อเเสดงค่าที่สูงกว่ามาตรฐานเบอร์ 5 ขึ้นไป เเละเป็นข้อมูลเเก่ผู้บริโภคให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ฉลากฯ รูปแบบใหม่ ได้แสดงเว็บไซต์ http://labelno5.egat.co.th เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตรวจสอบว่ารุ่นที่พิจารณาเลือกซื้อได้รับการรับรองจาก กฟผ. หรือเเสดงค่าระดับความถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในเว็บไซต์จะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่ได้รับการรับรองจาก กฟผ. ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในการดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://labelno5.egat.co.th/
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ในยุคที่ใครๆต่างก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจกันทั้งนั้น แต่ในความเป็นจริง ทุกความสำเร็จไม่ได้ราบรื่นเหมือนปลายทางที่ทุกคนเห็น เพราะคนทำธุรกิจทุกคนต้องผ่านความยากลำบากและอุปสรรคมากมายด้วยกันทั้งสิ้น
เจาะใจออนไลน์ นำเสนอเรื่องราวของ 3 ธุรกิจ SME รุ่นใหม่มาแรง ที่ใช้กลยุทธ์ออนไลน์และความ creativity สร้างแบรนด์จนประสบความสำเร็จ
พูดคุยกับทายาทรุ่นที่3 ที่เข้ามารับช่วงต่อของรองเท้านันยาง รองเท้าในตำนานที่อยู่คู่นักเรียนไทยมายาวนานถึง 64 ปี