TALK

เจาะใจ The Lounge : คิดเป็นภาพ กับครูโอ๋-ภาวิณี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Thinking

ภาวินี เจือติระรักษ์
28 ก.พ. 2562
การใช้ภาพในการสื่อสารเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งใช้ในการแก้ปัญหาในระดับองค์กร และการสื่อสารวางแผนในระดับต่างๆ The Lounge จึงมีโอกาสต้อนรับครูโอ๋-ภาวิณี เจือติระรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบบ Visual Thinking ที่จะมาสอนวิธีการ “คิดเป็นภาพ” ให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เส้นทางสู่ Director and Creative Hairstylist และแรงบันดาลใจสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ร้าน Phoenix salon รวมถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตที่ไม่ได้ตัดสินกันที่เพศ กับ แจ็คฟีนิกซ์
Cafe’ ที่เปิดขึ้นด้วยแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ กับลุงโก้เจ้าของร้านอดีตครู สู่ชีวิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา