TALK

เจาะใจ The Lounge : ลึกลงไปใต้ภูเขาน้ำเเข็ง กับ The Hidden Songs ร้อง เรื่อง ลับ

นิ้วกลม
6 มิ.ย. 2561
นิ้วกลม กับบทบาทใหม่ครั้งสำคัญ ในการเป็นพิธีกรรายการที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในขณะนี้ The Hidden Songs ร้อง เรื่อง ลับ รายการรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย ที่แขกรับเชิญจะมาเปิดเผยเรื่องราวที่ติดค้างอยู่ในจิตใจ ในรูปแบบของ Sing & Talk Therapy และเรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้ง ที่จะช่วยเยียวยาและสร้างบรรยากาศของการเปิดใจ ไม่ตัดสิน ให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคม
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เส้นทางสู่ Director and Creative Hairstylist และแรงบันดาลใจสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ร้าน Phoenix salon รวมถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตที่ไม่ได้ตัดสินกันที่เพศ กับ แจ็คฟีนิกซ์
การมีผู้เขียนแบบหรือผู้สร้างที่เหนือธรรมชาติน่ะ มันไม่มีอยู่จริง สิ่งมีชีวิตมันค่อยๆสะสมความเปลี่ยนแปลงต่างๆ แรนด้อม แล้วเขียนแบบทับแปลนเก่าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สามารถรื้อโครงสร้างทั้งหมดใหม่ได้ มันจึงเป็นการปฏิเสธแนวคิดที่ว่าเราถูกสร้างโดยผู้สร้างได้โดยสิ้นเชิง