TALK

เจาะใจ The Lounge : เก่งอังกฤษแม้ไม่เคยเรียนนอก กับนุ่น English Afternoonz

ณัชชานันท์ พีระณรงค์
7 ก.พ. 2562
ข้ามผ่านขีดจำกัดเรื่องภาษาอังกฤษ สู่การเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองกับ นุ่น - ณัชชานันท์ แห่ง English Afternoon
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้หันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนในเมืองหลวง มาเป็น ครูสอนดำน้ำ(diving instructor) ให้กับโรงเรียนสอนดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่เกาะเต่า อันเป็นแหล่งผลิตนักดำน้ำชั้นดีอันดับต้นๆของโลก
เราว่าช่วงเวลานี้เหมาะสมที่สุดในการผลักดันนาฏศิลป์ไทย เราเชื่อว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่ทุนนิยมกำลังจะถึงจุดอิ่มตัวเหมือนกัน คนน่าจะเริ่มโหยหาความเป็นรากเหง้าของชาติบ้านเกิดตัวเอง คนไทยน่าจะช่วยกันสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนขึ้นมา