TALK

เจาะใจ The Lounge : Talk กับตัวจริง Hair Stylist แจ๊ค Phoenix

ญาณอมรวัตร จัดของ
24 เม.ย. 2561
เส้นทางสู่ Director and Creative Hairstylist และแรงบันดาลใจสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ร้าน Phoenix salon รวมถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตที่ไม่ได้ตัดสินกันที่เพศ กับ แจ็คฟีนิกซ์
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร้านกาแฟและเบเกอรี่เพื่อการฟื้นฟูและฝึกทักษะทางสังคม ให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา
ครูน้ำฝน ภักดี ครูสอนบุคลิกภาพที่ฮอตที่สุดในขณะนี้ มาเผยเคล็ดลับการสร้างความประทับใจในแรกเห็น และการปรับบุคลิกภาพให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือและจดจำ สำหรับการสัมภาษณ์งาน และการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ