TALK

แทนคุณ

อ.เฉลิมชัย – แทน โฆษิตพิพัฒน์
4 ต.ค. 2560
พอถึงเทศกาลจับใบดำใบแดง เชื่อว่าชายไทยหลายคนต้องรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึง แต่สำหรับอาจาย์เฉลิมชัยแล้ว ท่านคิดว่านี่คือการแทนคุณแผ่นดิน ดังนั้นการส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปเป็นทหารจึงเป็นวิธีการหนึ่งของการแทนคุณแผ่นดิน ที่สำคัญยังเป็นการขัดเกลานิสัยและตัวตนของลูกชายได้อย่างดี
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง