TALK

เก้าอี้ว่าง...หลักจัดการใจ

สรกล อดุลยานนท์
20 มิ.ย. 2561
เก้าอี้ว่าง...ในที่นี้คือตัวแทนของอะไร หรือใครก็ได้ ซึ่งตัวแทนที่ว่านี้ก็คือการที่เราสมมติตัวตนอยู่ในอีกบทบาทหนึ่ง เช่น ถ้าคุณเป็นเซลล์ คุณก็สมมติตัวเองให้เป็นลูกค้า แล้วดูว่าในมุมของลูกค้ามีความต้องการอะไรเป็นพิเศษ นี่เป็นอีกแง่คิดหนึ่งจาก หนุ่มเมืองจันท์ – สรกล อดุลยานนท์ ที่จะทำให้คุณเข้าใจคนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต

ดูคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ คลิกเลย    
เรื่องที่เกี่ยวข้อง