TALK

ความไม่รู้คือ...ความรู้

สรกล อดุลยานนท์
26 มี.ค. 2561
ว่ากันว่า...ความไม่รู้คือบ่อเกิดของความรู้...นั่นเพราะหากเราไม่รู้สิ่งใด แต่ถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้และพยายามหาคำตอบต่อไป ความไม่รู้ก็จะกลายเป็นความรู้...อย่าปล่อยให้ความไม่รู้ผ่านไป จงกัดไม่ปล่อย แล้วคุณจะกลายเป็นคนรอบรู้ อีกหนึ่งแง่มุมดีๆ จาก หนุ่มเมืองจันท์ สรกล อดุลยานนท์

ดูคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ คลิกเลย    
เรื่องที่เกี่ยวข้อง