TALK

แฟนถามว่าอ้วน ตอบอย่างไรให้รอดตาย

ยุทธนา บุญอ้อม
16 พ.ค. 2561
ถ้าแฟนถามว่าอ้วน ตอยอย่างไรให้รอดตาย...คุณผู้ชายถ้าใครเจอคำถามนี้บ้าง จะเอาตัวรอดอย่างไร และนี่คือเทคนิคฮาๆ แต่อาจจะใช้ได้จริงจากป๋าเต็ด คอลัมนิสต์ของเรา ไปฟังกันดูว่า...ป๋าจะแก้สถานการณ์อย่างไร
เรื่องที่เกี่ยวข้อง