TALK

พวงหรีดกระจายบุญ

ยุทธนา บุญอ้อม
23 ม.ค. 2561
พวงหรีดกระจายบุญ...อีกหนึ่งทางเลือกในการร่ำลาวาระสุดท้ายของชีวิต ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาในหลายๆ เรื่อง พวงหรีดนี้มีที่มาอย่างไร กระจายบุญได้อย่างไร รวมถึงข้อคิดอีกหลายเรื่องที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้จาก ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง