TALK

ท.ทหารอดทน

อ.เฉลิมชัย – แทน โฆษิตพิพัฒน์
3 ต.ค. 2560
แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกมีความสุข ชีวิตไม่ต้องพบพานความทุกข์...แต่ในโลกของความเป็นจริง สุข ทุกข์ล้วนปนเปกันอยู่ ดังนั้นการเลี้ยงลูกให้แกร่งพ่อแม่จึงมีหน้าที่ในการสร้างอุปสรรคให้ลูก เพราะ อ.เฉลิมชัย บอกไว้ว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักความลำบาก และหนึ่งในความลำบากที่อาจารย์หาให้ แทน ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็คือ...ค่ายทหาร และค่ายทหารช่วยกล่อมเกลาคนได้อย่างไร งานนี้ต้องฟัง...


ดูคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ คลิกเลย
เรื่องที่เกี่ยวข้อง