TALK

ด้วยน้ำพระทัยฯ

ยาพี จูเปาะ
3 พ.ย. 2560
เพราะบัตรประชาชนไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เอกสารราชการสำหรับแสดงตัว แต่บัตรยังเป็นสิ่งที่แสดงสถานะกฎหมายความเป็น “คนไทย” กับ “ไม่ใช่ไทย” ที่สำคัญไปกว่านั้นบัตรยังเกี่ยวข้องกับการได้และเสียสิทธิอื่นๆ และสถานะความเป็นพลเมืองที่เท่าเทียม ในอดีตนั้นต้องยอมรับว่านี่คือเรื่องที่เป็นปัญหาเรื้อรังสำหรับชนเผ่าชาวเขาในบ้านเรา ความไม่เท่าเทียมบางอย่างทำให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตที่ยากลำบาก และเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ในสมัยก่อนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระองค์จึงทรงมอบเหรียญคล้องคอสำหรับใช้แทนบัตรประชาชน ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ท่านในครั้งนั้นก็ยังเป็นที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวชนเผ่าจนทุกวันนี้

ดูคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ คลิกเลย
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง