TALK

เจาะใจ Exclusive talk : “ไอติม พริษฐ์” นักการเมืองรุ่นใหม่ ที่ไม่ละทิ้งการเรียนรู้จากคนรุ่นเก่า

ไอติม พริษฐ์
20 มี.ค. 2562
คุยทีเล่นทีจริงกับ “ไอติม พริษฐ์” นักการเมืองรุ่นใหม่ ที่ไม่ละทิ้งการเรียนรู้จากคนรุ่นเก่า เพราะเชื่อว่าการเมือง เป็นเรื่องของคนทุกรุ่น และทุกวันของชีวิตคือการเรียนรู้
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความคิด ชีวิต ตัวตน ผลงาน และความรัก ของเธอ สายป่าน-อภิญญา
ศิลปินผู้มีผลงานที่หลากหลายในวงการบันเทิงมาตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี ในวงการบันเทิง ไม่ว่าจะในบทบาทของนักร้อง นักแสดง พิธีกร ก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่ยอมรับในความสามารถโดยทั่วกัน เจาะใจออนไลน์ จึงชวนนัททิว มาพูดคุยกันแบบ Exclusive ในเรื่องราวชีวิตตอนไปเป็นศิลปินฝึกหัด และมีผลงานเพลงที่เกาหลี นัททิวต้องเจอกับบททดสอบอะไรบ้างในช่วงเวลานั้น ติดตามชมพร้อมกันใน Exclusive talk