TALK

เจาะใจ Exclusive talk : แรงบันดาลใจจากพี่ชายผู้พิการ สู่เส้นทางการเมือง ปุ๊น ตรีรัตน์

ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส
13 มี.ค. 2562
ปุ๊น ตรีรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต กทม.พรรคเพื่อไทย มีพี่ชายผู้พิการทางสมองเป็นแรงบันดาลใจให้เลือกเส้นทางสายการเมือง โดยมีความเชื่อว่าตนสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เปิดกว้างสำหรับคนพิการ รัฐบาลส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ แม้ว่าการเดินทางไปทำงานของคนพิการจะยังลำบาก เขาจึงอยากสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตและให้คนพิการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเฉกเช่นคนทั่วไป
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ที่แม้ไม่อยากตอบก็ต้องตอบ
กับสายป่าน-อภิญญา
โอ๋ ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ก้าวสู่การเป็นผู้สมัคร สส. ตัวเต็งแห่งเขตเลือกตั้งที่ 13