TALK

เจาะใจ Exclusive talk : "แบม ปีติภัทร" พิธีกรตัวท็อปมาเเรงที่สุดในชั่วโมงนี้

แบม ปีติภัทร
25 ก.ค. 2561
เจาะใจ "แบม ปีติภัทร" ชายหนุ่มที่มุ่งมั่นทำตามความฝันที่อยากจะเป็นพิธีกรอันดับ 1 ของประเทศ จนชั่วโมงนี้เขากลายเป็นพิธีกรตัวท็อปมาแรงที่สุดในประเทศ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชมกันต่อ กับการเปิดใจครั้งพิเศษของ
สายป่าน-อภิญญา สกุลเจริญสุข
ในเรื่องความคิด ชีวิต ตัวตน ผลงาน และความรัก.. ตอนที่2
ใน Exclusive talk
ความคิด ชีวิต ตัวตน ผลงาน และความรัก ของเธอ สายป่าน-อภิญญา