TALK

เจาะใจ Exclusive talk : ก้าวสำคัญเกษตร​กรไทย นโยบายใหม่กับการเปลี่ยนแปลง

อลงกรณ์ พลบุตร
17 ม.ค. 2563
ปัญหาภัยแล้งปลูกข้าวยาก,การบริหารจัดการน้ำที่เคยบกพร่อง ปัญหาเหล่านี้อาจยังไม่คลี่คลาย แต่เมื่อกระทรวงเกษตรผนึกกำลังร่วมกระทรวงพาณิชย์ นำ Big Data ตลาดนำการผลิตสร้างความมั่นคงแบบยั่งยืน หนุนเกษตรปลอดภัย ให้ประชาชนไว้ใจว่าเกษตรกรจะมีรายได้มากกว่ารายจ่าย โคชชิ่งการเกษตรแนวคิดใหม่ที่จะไม่ให้เกษตรกรเดินถอยหลังอย่างที่เคยเป็นมา ทุกแนวทางและคำตอบอยู่ในนี้แล้ว กับ Exclusive Talk สุดพิเศษ กับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นาธาน โอมาน เปิดหมดเปลือก ปมเหตุจอมลวงโลก ครั้งเดียว ครั้งสุดท้าย!
โอ๋ ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ก้าวสู่การเป็นผู้สมัคร สส. ตัวเต็งแห่งเขตเลือกตั้งที่ 13