TALK

เจาะใจ Exclusive talk : นักการเมืองที่ไม่อยากให้คุณอินกับการเมือง โอ๋ ฐิติภัสร์

ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
8 มี.ค. 2562
 ‘การเมืองเป็นเรื่องสำคัญแต่อย่าอินเกิน’ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมของโอ๋ ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เมื่อสตรีชาวบางกะปิที่แท้ทรูก้าวสู่การเป็นผู้สมัคร สส. ตัวเต็งแห่งเขตเลือกตั้งที่ 13 บางกะปิ วังทองหลาง(แขวงพลับพลา)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ต่าย-ชุติมา ก้าวต่อไปในฐานะของ Single Mom
กระทรวงเกษตรผนึกกำลังร่วมกระทรวงพาณิชย์ ให้ประชาชนไว้ใจว่าเกษตรกรจะมีรายได้มากกว่ารายจ่าย