TALK

ถามนอกรอบ ตอบนอกเรื่อง กับ สายป่าน-อภิญญา

คำถามเปลืองสมอง
28 เม.ย. 2560
ถามนอกรอบ ตอบนอกเรื่อง
กับสายป่าน-อภิญญา
คำถามเปลืองสมอง ที่แม้ไม่อยากตอบก็ต้องตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดใจ My Mate Nate Youtuber ชื่อดังของไทย กับการก้าวผ่านดราม่าครั้งใหญ่ในชีวิต 
ความคิด ชีวิต ตัวตน ผลงาน และความรัก ของเธอ สายป่าน-อภิญญา