SOCIAL

เจาะใจ ออนไลน์ : Social | หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี Ep.2

862 views
28 มิ.ย. 2560
นางสาว บัวชมพู  ศรีวิรัช นักเรียนโรงเรียน เศรษฐเสถียร ในพระราชูประถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
หนึ่งโครงการดีๆ จาก อสมท. ที่เชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ มารวมใจถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คุยกับฌอน บูรณะหิรัญ ชายหนุ่มผู้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้สังคมด้วยการถอดรองเท้ามอบให้ชายแปลกหน้าคนหนึ่ง 
หากวันหนึ่งคุณตาบอด คุณจะทำอย่างไร ?
บทบาทหน้าที่ ของ สมาพันธ์ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานแห่งประเทศไทย TMMAF เหตุผลในการจัดการแข่ง ONESHIN CUP Presented By TrueID