SOCIAL

สารคดีสั้นเล่าเรื่องผืนป่า : ตอนที่ 9 คลองพนขุมทรัพย์แห่งอันดามัน

3,528 views
20 พ.ย. 2561
ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2547 ชายฝั่งทะเลอันดามันได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ แต่ป่าชายเลนอำเภอคลองพนกลับได้รับผลกระทบไม่มากนัก เพราะมีป่าชายเลนคอยซับความแรงของคลื่นเอาไว้ จากการรณรงค์ให้มีการปลูกป่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 พร้อมทั้งโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 100 ไร่ ของทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชน อีกทั้งโครงการหมู่บ้าน ปตท.พัฒนา เพื่อให้ชุมชนได้จัดการทรัพยากรได้อย่างถูกวิธีจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ปัจจุบันมีทรัพยากรอันมีคุณค่าต่างๆกลับมาในพื้นที่มากมาย จนได้รับการขนานนามที่แห่งนี้ว่า เป็น “คลองพนขุมทรัพย์แห่งอันดามัน”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จากความพยายามแรกของชาวบ้านในการป้องกันการเกิดซ้ำของไฟป่าที่ ต. ภูซาง และ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา จนเกิดเป็นกองทุนอนุรักษ์ไฟป่าและธนาคารหมู่บ้าน สิ่งเหล่านี้ได้ช่วยสร้างจิตสำนึกและวินัยในการดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืนให้กับพวกเขา และยังสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนอีกด้วย
เจาะใจ ออนไลน์ : ก้าวที่กล้า กับ โหน่ง วงศ์ทนง
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกข่าว อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของจังหวัดมหาสารคาม และยังเป็นป่าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ทั้งด้านอาหาร อากาศ เรียกได้ว่าทุกคนต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยป่า เพื่อดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ จนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ทาง ปตท. ได้อาสาเข้าร่วมฟื้นฟูป่าผืนนี้ จนทำให้ป่าผืนนี้กลายเป็น "คลังอาหาร 24 ชม."