SOCIAL

สารคดีสั้นเล่าเรื่องผืนป่า : ตอนที่ 10 พลังคนรักษาป่า

1,485 views
23 พ.ย. 2561
ที่ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า บ้านกู้กู จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีเรื่องราวน่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อต่อสู้กับเหล่านายทุนและนักการเมืองระดับชาติที่ได้อ้างเอกสารสิทธิว่าพื้นที่แห่งนี้มีเจ้าของ ชาวบ้านจึงได้มีการรวมตัวร้องเรียนแจ้งการบุกรุกต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ และต่อสู้กันมายาวนาน กว่า 10 ปี กระทั่งชาวบ้าน, ปตท. และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูป่าจำนวน 800 ไร่ ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และถึงแม้ว่าปัจจุบันคดียังไม่สิ้นสุด แต่ผืนป่าชายเลนแห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ด้วยการดูแลจากชาวบ้านในพื้นที่นั่นเอง
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แปลงปลูกป่า FPT 49 ได้พลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมกว่า 26,675 ไร่ ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน และการสนับสนุนของปตท. ที่มีศูนย์รวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือ ประดู่ป่าต้นที่ 100 ล้าน ซึ่งเป็นต้นประดู่ที่รัชกาลที่ 10 ทรงปลูกเมื่อครั้งที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อีกหนึ่งตัวอย่างนิยามความสำเร็จ “คนอยู่ได้...ป่าอยู่รอด” เมื่อชาวบ้าน ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า ส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีรายได้มั่นคงตลอดทั้งปี นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม พร้อมต่อยอดผืนป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำพองให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปชั่วลูกหลาน
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกข่าว อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของจังหวัดมหาสารคาม และยังเป็นป่าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ทั้งด้านอาหาร อากาศ เรียกได้ว่าทุกคนต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยป่า เพื่อดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ จนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ทาง ปตท. ได้อาสาเข้าร่วมฟื้นฟูป่าผืนนี้ จนทำให้ป่าผืนนี้กลายเป็น "คลังอาหาร 24 ชม."