PODCAST

SPEAKOUT คุยจ้อกับหมอจิตฯ EP.6 เมื่อเพื่อนร่วมงานเป็น Toxic

1 เม.ย. 2563
รักงาน รักองค์กร แต่เบื่อสภาพแวดล้อมเพราะมีเพื่อนร่วมงานเป็น Toxic
มาทำความเข้าใจกับพฤติกรรม Toxic ให้รู้เท่าทันตนเอง และวิธีรับมือเมื่อรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นพิษ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกัน
About the Host
พญ.วินิทรา แก้วพิลา (หมอโบว์)
พญ.วินิทรา แก้วพิลา (หมอโบว์) จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และอาจารย์ประจำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฟัง podcast SPEAKOUT คุยจ้อกับหมอจิตฯ EP.6 เมื่อเพื่อนร่วมงานเป็น Toxic ผ่าน App ดังนี้
ตอนอื่นๆ