PODCAST

SPEAKOUT คุยจ้อกับหมอจิตฯ EP.4 กล้า Say No กับคนอื่น เพื่อ Say Yes กับตัวเอง

5 มี.ค. 2563
ไม่กล้าปฏิเสธงานเพราะไม่อยากทำให้ใครรู้สึกผิดหวัง แต่บางอย่างไม่อยากทำก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธตัวเอง เส้นแบ่งระหว่างเห็นแก่ตัวกับเห็นแก่คนอื่นเราจะขีดมันตรงไหนดี
About the Host
พญ.วินิทรา แก้วพิลา (หมอโบว์)
พญ.วินิทรา แก้วพิลา (หมอโบว์) จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และอาจารย์ประจำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฟัง podcast SPEAKOUT คุยจ้อกับหมอจิตฯ EP.4 กล้า Say No กับคนอื่น เพื่อ Say Yes กับตัวเอง ผ่าน App ดังนี้
ตอนอื่นๆ