OPINION

ใจสั่งมา

น้าชู
4 ม.ค. 2561
การ์ตูนล้อเลียน by น้าชู
About the Author
นามปากกา “น้าชู” สมัยก่อนตอนเขียนการ์ตูนอยู่หนังสือพิมพ์รายวัน มีนามปากกาเดิมว่า “ชูบ้านเมือง” เกิดที่บ้านนอกแต่มาโตในเมือง ตอนนี้เป็นฟันเฟืองขององค์กรในรูปแบบบริษัท  เปลี่ยนโหมดมาหลายอาชีพเพราะอยากลองอะไรใหม่ๆ มองโลกให้กว้างไว้ คิดบวกได้สบายเลย
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เมื่อทุกคนต่างคิดอย่างมีเหตุผล โดยเชื่อว่า มีคนที่โง่กว่าให้เป็นฐาน คนที่โง่กว่าก็เลยจะไม่มี ทุกคนจึงกลายเป็นคนโง่หรือ the fools เสียเอง นั่นคือ ความมีเหตุผลในระดับบุคคล เมื่อมารวมกันเข้า กลับกลายเป็นความไร้เหตุผลในระดับมหาชน
 
การ์ตูนล้อเลียน by น้าชู