OPINION

ท่าจะรับหลายจ๊อบ

น้าชู
1 ธ.ค. 2560
การ์ตูนล้อเลียน by น้าชู
About the Author
นามปากกา “น้าชู” สมัยก่อนตอนเขียนการ์ตูนอยู่หนังสือพิมพ์รายวัน มีนามปากกาเดิมว่า “ชูบ้านเมือง” เกิดที่บ้านนอกแต่มาโตในเมือง ตอนนี้เป็นฟันเฟืองขององค์กรในรูปแบบบริษัท  เปลี่ยนโหมดมาหลายอาชีพเพราะอยากลองอะไรใหม่ๆ มองโลกให้กว้างไว้ คิดบวกได้สบายเลย
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การ์ตูนล้อเลียน by น้าชู
เมื่อคุณไปสังสรรค์หรือปาร์ตี้ แน่นอนละว่าคุณต้องเจอ คนหลายแบบแต่พวกนั้นย่อมมีภูมิหลังประสบการณ์ หรือ Experience ที่แตกต่างกันออกไป