ON LOOKER

Bipolar : จะเป็นอย่างไรเมื่อมนุษย์คิดค้นเครื่องแปลงสัญญาณสมองเป็นคำพูด

30 เม.ย. 2562
ความคิดเป็นสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ภายใน เราจะสามารถรับรู้ผ่านคำพูด, การกระทำ นั่นคือผลลัพธ์ของความคิดที่ชัดที่สุด แต่ก็จะมีประเภทที่ความคิดอีกแบบแต่พูดอีกอย่าง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นภัยหรือไม่แต่คงมีให้เห็นกันบ้างที่ความคิดนำไปสู่ความหายนะ จนกระทั่งได้มีทีมนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาอุปกรณ์พิเศษที่สามารถแปลงสัญญาณสมองเป็นคำพูดได้สำเร็จการคิดค้นอุปกรณ์ชนิดนี้ วิจัยจากทีมนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานฟรานซิสโก ความตั้งใจแรกพวกเขาต้องการสร้างอุปกรณ์นี้เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาทางการสื่อสาร, การพูด โดยมีการฝังขั้วไฟฟ้าไว้ที่สมองบางส่วน เพื่อตรวจจับสัญญาณลักษณะของเสียงที่ผู้พูดต้องการที่จะเปล่งออกมา อุปกรณ์นี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วยสมองได้รับการกระทบกระเทือน อาทิ โรคพาร์กินสัน, หลอดเลือดสมอง, ประสาทสั่งการเสื่อม โรคเหล่านี้เป็นผลให้ผู้ป่วยเหล่านี้สูญเสียความสามารถในการสื่อสารและการพูด

วิธีการทำงานของอุปกรณ์นี้ : จะทำงานโดยการถอดรหัสไฟฟ้าในสมองทั้งหมด 2 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้วไฟฟ้าที่ฝังไว้ตรวจจับสัญญาณ บ่งบอกลักษณะการเคลื่อนไหวจากริมฝีปาก, ลิ้น, กราม รวมถึงกล่องเสียง แน่นอนว่าจะต้องเริ่มด้วยกระบวนการคิดเสียก่อน หลังจากนั้นอุปกรณ์จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนว่าเสียงแต่ละพยางค์ที่ผู้พูดต้องการเปล่งนั่นคือเสียงอะไร ก่อนที่จะสร้างเสียงสังเคราะห์ด้วย ช่องเปล่งเสียงเหมือนจริง (Virtual vocal tract) โดยจะใช้คอมพิวเตอร์เลียนแบบการทำงานของอวัยวะที่ใช้เปล่งเสียง ส่วนเรื่องคุณภาพของเสียงที่ได้มีความใกล้เคียงกับเสียงมนุษย์จริง แต่ก็คงจะยังไม่สมบูรณ์แบบเสียทีเดียวเนื่องจากว่า พยัญชนะเสียงสั้นอย่างตัว b หรือ q จะแม่นยำได้หน่อยกว่าพยัญชนะเสียงยาว แต่เมื่อเทียบกับเครื่องสังเคราะห์เสียงจากการกระพริบตาและขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าที่ ดร.สตีเฟน ฮอว์คิง เคยใช้ จึงถือว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือเก่า ซึ่งสามารถเปล่งเสียงได้เพียง 8 คำต่อนาทีเท่านั้น ในขณะที่การพูดปกติของมนุษย์ควรจะอยู่ที่ 100 – 150 คำต่อนาทีด้วยซ้ำไปอาสาสมัคร 5 คนที่อยากทราบผลการทดลองในครั้งนี้ เกิดความสนใจเข้าร่วมการทดลอง ซึ่งทั้ง 5 เป็นโรคเดียวกันคือ โรคลมชัก ได้รับการผ่าตัดและรักษามาแล้วด้วยการฝังขั้วไฟฟ้าเข้าไปในส่วนสมอง โดยใช้ประโยคตัวอย่างหลายร้อยประโยค ให้ผู้ทดลองได้ลองอ่านออกเสียง จากการทดลองได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ เมื่อสัญญาณไฟฟ้าในสมองมีความแม่นยำตรงกับเสียงที่เปล่งออกมาจริงๆ จนกระทั่งนำเสียงสังเคราะห์ที่ได้ให้อาสาสมัครอีกกลุ่มฟัง พบว่ามีความเข้าใจจากการได้ยินเสียงสังเคราะห์มากถึง 70% ทางด้านผู้นำทีมวิจัยชุดนี้แจงว่า การแปลงสัญญาณสมองให้เป็นเสียงพูดทำได้ง่ายกว่าการวิเคราะห์หาคำที่ต้องการจะพูดจากสัญญาณสมองโดยตรง แต่วิธีนี้ก็ใช่จะเป็นวิธีที่ถูกพัฒนามาเพื่ออ่านใจมนุษย์ เพราะในตอนนี้ยังทำได้เพียงแต่การถอดรหัสความเคลื่อนไหวของอวัยวะในส่วนที่ส่งเสริมการเปล่งเสียงของมนุษย์เรา แต่การถอดรหัสความคิดโดยตรงยังคงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและขัดต่อหลักมนุษยธรรม

อ้างอิง : https://www.bbc.com/news/health-48037592
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กอาจไม่ได้มีความเครียดเช่นเดียวกับผู้ใหญ่แต่พวกเขาควรได้รับเทคนิคการทำสมาธิ เพื่อนำไปใช้ ต่อสู้ความเครียด
 
คำว่าขอโทษจะทรงพลังเสมอ หากอยู่ในสถานการณ์ที่สมควร แต่คนจำนวนมากกลับใช้คำๆนี้ผิดที่ผิดทางจนมันย้อนกลับมาทำร้ายได้ในที่สุด