ON LOOKER

8 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนย้ายไปต่างประเทศ

29 ม.ค. 2562
การย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศถือเป็นเรื่องที่วุ่นวาย และเรื่องใหญ่เลยไม่น้อย ไม่ว่าคุณจะต้องไปทำงาน หรือเรียนหนังสือในที่ต่างแดน คุณเองต้องมีการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อม เพราะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่พักผ่อน หรือท่องเที่ยว ที่โยนเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสาอางค์ใส่กระเป๋าแค่นั้น แต่ครั้งนี้คุณต้องไปอยู่อย่างถาวร หรืออย่างน้อยก็เป็นปีๆ และจากที่เราได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตต่างประเทศมาแล้ว จึงอยากแนะนาสิ่งที่ต้องเตรียมตัวที่คุณควรรู้มาฝาก

1.เช็คราคาที่พัก
ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวราคา สถานที่ของบ้านพักในพื้นที่ที่คุณกาลังย้ายไป ถ้าคุณได้ที่พักแล้วจะช่วยให้คุณลดความกังวลอีกเรื่องในการหาที่หลับที่นอนนั้นเอง

2.หาเพื่อนจากออนไลน์
แน่นอนว่าจะช่วยให้คุณมีเพื่อนก่อนที่คุณมาถึงยังประเทศนั้น พร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุย ให้คาปรึกษาและแนะนาคุณได้ ทั้งยังช่วยให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในต่างแดน

3.ศึกษาเส้นทางการ
เมื่อคุณถึงยังต่างประเทศ คุณจะหมดห่วงเรื่องการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้ อย่างทันที เมื่อคุณทราบข้อมูลเรื่องเส้นทางล่วงหน้าแล้ว

4.เข้าใจสกุลเงิน
ควรรู้อัตราการแปลงสกุลเงินของประเทศนั้น เพื่อที่ง่ายต่อการใช้จ่าย และการคานวนยอดซื้อสินค้าของตัวคุณ ทั้งยังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

5.เรียนรู้ภาษา
แม้ว่าประเทศที่คุณจะไปมีการใช้ภาษาอังกฤษที่คุณรู้อยู่แล้ว แต่ด้วยสาเนียงหรือ Accent ของแต่ละประเทศต่างกัน คุณควรศึกษาสาเนียง และการพูดคุณของประเทศนั้นเพื่อแสดงออกถึงความมิตร ในขณะที่เราไปอยู่อาศัย

6.อาหารการกิน
ควรศึกษาเมนูร้านอาหารที่อยู่ใกล้บ้านใหม่ของคุณ เพราะมันอาจจะช่วยให้คุณเรียนรู้และจดจา นาไปใช้ในร้านอาหารอื่นๆ

7.ปิดบัญชีสาคัญของคุณ
คุณควรปิดบัญชีต่างๆของคุณจากเดิมก่อนที่คุณจะย้ายไปอยู่ประเทศใหม่ เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการกลับปิดบัญชีสาคัญที่คุณลืมปิดในประเทศเดิม

8.บอกครอบครัวและเพื่อนๆ
แน่นอนว่าคุณไปอยู่ต่างประเทศแล้ว จะต้องคิดถึงครอบครัวและเพื่อนๆของคุณอย่างแน่นอน ดังนั้นคุณควรบอกช่องทางการติดต่อของคุณ พร้อมทั้งเวลาที่เหมาะสมสาหรับการติดต่อระหว่างสองประเทศนั้น

อ้างอิง : https://www.womensarticle.com/top-8-things-to-do-before-moving-to-another-country/
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การปฐมพยาบาลทางใจ ด้วยหลัก 3L Look Listen Link
ผับแห่งหนึ่งได้ทำสิ่งที่แปลกคือ การบล็อคสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ผับแห่งนี้ชื่อว่า “Gin Club”